Парады дэфектолага

Развіццё маўлення дзяцей дома

Парады бацькам
развернуть

          Пачнем з Вас

Нават калі Вы маўклівыя ад прыроды - усё роўна гаварыце з дзіцем. Гаварыце проста, выразна вымаўляючы кожнае слова, кожную фразу.

У аснове маўлення - імкненне да зносін

Як бы недасканала Ваша дзіця ні гаварыла, прымайце і падтрымлівайце яго жаданне ўступіць з Вамі ў кантакт. Нават калі яно наогул не гаворыць, часцей далучайце яго ў невербальны  дыялог, вітаючы і ўсхваляючы любы адказ (жэст, выразны погляд). Падтрымлівайце яго імкненне мець зносіны!

Развівайце фанематычны слых

Вучыце дзіця прыслухоўвацца да розных гукаў і давайце ім маўленчае назначэнне:

вадзічка цячэ: з-з-з,

жук гудзе: ж-ж-ж,

вецер гудзе: у-у-у і г.д.

Чытайце, чытайце, чытайце

Чытайце кароткія вершы, казкі. Перачытвайце іх шмат разоў - не бойцеся, што гэта надакучыць дзіцяці. Дзеці значна лепш ўспрымаюць тэкст, які яны ўжо шмат разоў чулі.

Пальцы дапамагаюць размове

Звярніце асаблівую ўвагу на развіццё дробнай маторыкі - дакладных рухаў пальцаў рукі. Гэта цесна звязана з развіццём маўлення. Лепка, маляванне, "пальчыкавы тэатр", гульні з дробнымі прадметамі - усё гэта дапаможа размове, а ў будучыні - і пісьму.

Будзьце цярплівыя, спагадлівыя і ... асцярожныя

Калі дзіця няправільна вымавіла які-небудзь гук, ніколі не смейцеся і не паўтарайце за ім няправільнае вымаўленне слова. Тут жа паўтарыце слова правільна, імкнучыся перахапіць погляд дзіцяці. Магчыма, яно зможа паўтарыць за Вамі. Калі не зможа ці не захоча, не хвалюйцеся.

Будзьце цярплівыя! Памятайце: толькі Вы і Ваша вера ў сілы і здольнасці свайго дзіцяці могуць дапамагчы яму развівацца гарманічна. Не забывайце актыўна радавацца яго поспехам і часцей хваліце сваё дзіця.

 

свернуть

Для гульні знойдзеш усе побач

Развіццё дробнай маторыкі і тактыльнай адчувальнасці – магутны стымул развіцця ў дзяцей ўспрымання, увагі, памяці, мыслення і маўлення. Але не ўсе задумваюцца, што вялізны патэнцыял развіцця дробнай маторыкі, тактыльнай адчувальнасці дае дзецям само жыццё. Развіваць гнуткасць пальчыкаў і тактыльную адчувальнасць дзяцей можна пры дапамозе звычайных прадметаў хатняга ўжытку.
развернуть

Самае галоўнае – для таго, каб гуляць з дзіцем, не трэба нічога купляць спецыяльна –  усё ёсць пад рукамі.

Запалкі, ватныя палачкі, жалуды і гузікі можна выкарыстоўваць для выкладвання розных малюнкаў, як адвольна, так і па схеме. Прычым, усе гэтыя прадметы можна сумясціць у адным малюнку. Пачынаць лепш з простых геаметрычных фігур – квадрата, ромба, сонейка, паступова ўскладняючы гульні. З запалак і ватных палачак добра атрымліваюцца зоркі, вожыкі, машынкі, ялінкі, любыя фігуры, у якіх шмат прамых ліній.   

Дробныя крупы і соль можна выкарыстоўваць для пальчыкавага малявання. Для гэтага трэба высыпаць крупы на паднос роўным пластом. Маляваць можна ўсё: хаатычныя лініі, домікі, кругі, аблокі, спіралі. Можна вывучаць форму, літары і лічбы.

Шнуркі, завязкі, вяровачкі. Трэніроўка шнуравання чаравікаў, а таксама куртак, і не толькі сваіх, але і лялечных – практычны спосаб развіцця пальчыкавай адчувальнасці і актыўнасці.

Вучыце дзіця абыходзіцца з нажніцамі, дайце яму паперу, картон, тканіну. Можна рабіць цудоўныя аплікацыі, намаляваўшы для дзіцяці маркерам лініі, па якіх трэба выразаць.

Піпеткі, шчыпцы, пінг-понгавыя шарыкі – усё гэта правераныя часам практыкаванні для развіцця дробнай маторыкі.

Можна выкарыстоўваць пальчыкавыя практыкаванні з невялікім вершаваным суправаджэннем. Пры выкананні неабходна старацца рабіць практыкаванні правай і левай рукой.    

Калі дзіця засвоіць практыкаванні, заданні можна ўскладняць, прыдумваючы і разыгрываючы невялікія сцэнкі, пераказы апавяданняў, выкарыстоўваючы фігуры з пальцаў рук.

 

свернуть

Компьютерные игры для развития речи детей

Все родители заинтересованы, чтобы их дети хорошо разговаривали, были развитыми, смышлеными, умели читать и писать еще перед тем, как пойдут в школу. Среди арсенала разнообразных развивающих компьютерных игр, существуют увлекательные и интересные игры, которые совершенствуют звукопроизношение, лексику, грамматику, развивают связную речь, произвольное внимание, творческие способности детей.
развернуть

Но, прежде чем, предложить рассмотреть некоторые их них, я хочу напомнить, что компьютер не должен становиться главным «воспитателем» детей. Чрезмерное увлечение компьютерными играми может принести ребенку вред.

Время работы за компьютером для дошкольников разное и зависит от возраста детей.        

Так, детям до 6 лет можно заниматься не более 20 минут в день, и то желательно с 1-2 перерывами.

Детям (7-8 лет) можно увеличить время до 30 минут в день. 

Родителям также не следует забывать о других правилах, сохраняющих здоровье: занятия за компьютером нужно чередовать с подвижными играми или физическими упражнениями, а компьютерные игры, требующие быстрой мышечной и зрительной реакции, – с более спокойными (головоломками и логическими играми).

Если родители смогут подойти к обучению ребенка за компьютером ответственно, оно станет для него полезным и безопасным.

Онлайн-игра "Куда села пчела?"

Онлайн-игра "Куда села пчела?" автоматизирует звук [Л] в словах с открытыми слогами и предложениях с ними, закрепляет употребление предлога НА, способствует развитию грамматического строя речи, развивает зрительное восприятие, внимание.

Описание игры - ребёнку необходимо подобрать тень к каждой картинке и ответить, куда села пчела.

Поиграть в онлайн-игру можно по ссылке

Онлайн-игра "Кто в шкафу?"

Онлайн-игра "Кто в шкафу?" помогает в автоматизации звука [Ш] в словах и фразах, тренирует образование притяжательных прилагательных, развивает зрительное восприятие, внимание.

Описание игры - ребёнку нужно догадаться по хвостику, кто сидит в шкафу, и соединить с изображением этого персонажа. 

Поиграть в онлайн-игру можно по ссылке

Онлайн-игра "Что в луже?"

Онлайн-игра "Что в луже?" направлена на автоматизацию звука [Ж] в словах и предложениях, развивает зрительное восприятие, внимание.

Описание игры - ребёнку нужно догадаться, что находится в луже, и соединить с изображением этого предмета или персонажа.

Поиграть в онлайн-игру можно по ссылке

Онлайн-игра "Третий - не лишний" звук [С]

Онлайн-игра "Третий - не лишний" звук [С] помогает автоматизации звука [С] в словах, словосочетаниях и фразах, развивает мышление, тренирует навык обобщения и классификации предметов по разным лексическим темам.

Описание игры - ребёнку предстоит соединить красные и синие карточки так, чтобы изображенные на них предметы можно было назвать одним словом.

Поиграть в онлайн-игру можно по ссылке

 

 

свернуть

В чём заключается работа учителя-дефектолога?

Нам часто задают вопрос, в чём заключается работа дефектолога? Логопед ставит звуки. Психолог оказывает психологическую помощь. Все понятно. А дефектолог?
развернуть

Дефектолог работает с детьми, у которых имеются особенности умственного и психического развития, речевые нарушения или проблемы со слухом и зрением. Учитель-дефектолог помогает им адаптироваться дома, в детском саду или школе.

Основной целью деятельности учителя-дефектолога является обеспечение конкретных мероприятий по коррекции нарушений развития детей.

В широком понимании дефектологом является специалист, который занимается изучением, обучением, воспитанием и социализацией детей, имеющих особенности в своём развитии. В узком смысле дефектолог – это коррекционный педагог.

Какие же функции выполняет учитель-дефектолог в нашем учреждении образования? 

 1. Проводит углубленное обследование особенностей речевого, познавательного и социального развития каждого воспитанника, определяет его способности к обучению, ведёт работу, направленную на максимальную компенсацию и коррекцию недостатков развития детей;
 2. Оказывает индивидуально-ориентированную коррекционно-педагогическую помощь воспитанникам по профилактике и исправлению или ослаблению имеющихся нарушений устной речи, активизации познавательной деятельности.
 3. Повышает познавательную активность детей и при этом развивает основные психические процессы, такие как мышление, воображение, внимание, любознательность, память, восприятие.
 4. Деятельность учителя-дефектолога направлена на развитие коммуникативной деятельности детей и развития игровой способности, которая является главным видом деятельности для детей этого возраста.
 5. Оказывает консультативную, информационно-методическую помощь педагогам, законным представителям воспитанников по вопросам индивидуализации процесса обучения и воспитания   детей   с особенностями психофизического развития; определения форм организации и использования эффективных методов и приёмов обучения по исправлению речевых нарушений.

         Учитель-дефектолог в учреждении образования  проводит групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия.

Согласно статистике у каждого второго ребёнка наблюдаются нарушения речи, многим детям сложно справиться с произношением новых звуков. Поэтому особенно важна своевременная помощь учителя-дефектолога. 

Коррекционные занятия учителя-дефектолога направлены на:

 - коррекцию звукопроизношения, общего и фонетико- фонематического недоразвития речи;

- развитие связной речи;

- профилактику нарушений чтения и письма;

- развитие оптико-пространственных представлений;

- развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики.

Учитель-дефектолог наблюдателен, тактичен, настойчив и нацелен на результат. И все же главное в его работе – терпение. Ты что-то старательно объясняешь ребёнку, а он раз за разом выполняет действие механически и у него не очень получается. И потом – раз! – видишь: загорелся огонёк. И он говорит: «Понял!» И начинает быстро повторять и выполнять действие правильно. Это многого стоит. И в такой момент получаешь удовольствие от работы!

О развитии речи своего ребёнка, особенно дошкольного возраста, родителям нужно позаботиться заранее. Опытный учитель-дефектолог в детском саду поможет решить многие проблемы, связанные с произношением звуков и исправлением речи ребёнка.

Но родителям нужно помнить, что большую часть времени ребенок проводит не в детском саду, а в семье. Поэтому одни занятия дефектолога с ребёнком не дадут такого результата, который можно получить при длительной и целенаправленной работе специалиста совместно с родителями. 

Уважаемые родители, дефектолог может сделать очень много для Вашего ребёнка, но он не сможет заменить ему Вас в повседневной жизни. Благодарностью за Ваше терпение, заботу и любовь будет счастливая улыбка Вашего ребёнка!

 

 

 

свернуть

Почему появляются речевые нарушения? Советы родителям

Уважаемые родители! Вы озадачены: - правильно ли говорит Ваш ребёнок - его речь не понятна окружающим - речь Вашего малыша отстаёт от речи его сверстников. Не торопитесь опускать руки. Задержка речевого развития и нарушения речи успешно преодолеваются с помощью специальных коррекционных занятий.
развернуть

Почему возникают речевые нарушения?

Ребёнок, появившись на свет, не владеет законами родного языка. Но у него есть способность в определённый период своего развития усвоить нормы и правила языка, на котором разговаривают окружающие взрослые. Языковая способность реализуется в ходе активного общения со взрослыми путем повторения, или имитации ребёнком слышимой речи. Если в силу каких-то причин речемыслительная деятельность не формируется вовремя, то в дальнейшем у ребенка отмечается нарушения речи той или иной степени тяжести. 

       Что такое нарушения речи? Как обстоят дела со звуками речи?

Вопреки расхожему мнению, нарушение речи – это не только нарушение произношения звуков. Важно, чтобы ребенок не только произносил звуки речи правильно, но и умел различать их на слух, определял наличие или отсутствие, а также место звука в слове.

Если Ваш ребенок не владеет звуковой стороной речи, то в будущем у него возникнут трудности при обучении грамоте, он будет писать с многочисленными ошибками, которые возможно преодолеть только с помощью логопеда. 

         Достаточен ли запас слов?

По ряду причин у ребёнка может не развиваться словарный запас.

- ему трудно найти общие названия для группы однородных предметов (мебель, овощи, фрукты, цветы и т.д.);

- сложно подобрать признаки к предмету (клубника мелкая, красная, сладкая);

- действия к предмету (дети бегают, прыгают, резвятся);

- синонимы, антонимы.

При недостаточном словарном запасе необходимо обогащать словарь ребёнка.

         Усвоены ли грамматические нормы языка?

Мало иметь большой словарный запас, важно уметь активно пользоваться этими словами, строить из них предложения и связные высказывания. А для этого нужно уметь согласовывать слова между собой, образовывать новые слова, подбирать нужную форму слова. В некоторых случаях грамматические ошибки встречаются в повседневной речи ребенка, в других же это можно выявить лишь в процессе логопедического обследования.

         Владеет ли ребенок связной речью?

Часто при нарушениях речи дети не умеют "связно рассказывать" о событиях своей жизни, прочитанных сказках. Рассказ нередко представляет собой нагромождение фраз. Не закончив одной мысли, ребенок перескакивает на другую. Владение связной речью необходимо ребенку для развития письменной речи (изложения, сочинения).

        Как помочь ребёнку с нарушениями речи?

В коррекционной работе по преодолению нарушения речи необходимо участие логопеда, который непосредственно занимается развитием речи.

Кроме того, большую роль играют родители. 

Ваше активное участие в коррекционной работе поможет специалисту добиться хороших результатов.

         Советы родителям:

- Разговаривайте со своим ребенком с самого рождения. 

- Проговаривайте все свои действия: "Сейчас мы с Дашей пойдём гулять. Сначала наденем «шапку, шубу, сапоги». 

- Не "сюсюкайтесь" с ребенком.

- Разговаривайте четко и спокойно. Ваша речь должна быть образцом для ребенка. 

- Отвечайте на все вопросы маленького "почемучки", какими бы глупыми и надоедливыми они Вам не казались. Ваш малыш познаёт мир. И важно, чтобы именно родители помогали ему в этом. 

- Чаще общайтесь с ребенком: почитайте на ночь сказку, по дороге в детский сад и домой поинтересуйтесь его делами, впечатлениями о пройденном дне, расскажите о себе. 

- Если Вы заметили какие-то особенности в развитии ребенка, обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

Помните: своевременная помощь позволит предотвратить нежелательные последствия!

свернуть

Основные виды речевых нарушений.

15.10.2021

Каждый ребёнок индивидуален. Один уже в год с небольшим тараторит без умолку. Другой предпочитает молчать до трёх лет – таков его индивидуальный темп развития. Современные психологи выделяют два самых распространённых типа нормально развивающихся детей.

«Говоруны» отличаются повышенной активностью и интересом к окружающему миру. Они очень любят разговаривать, что-то рассказывать, задавать вопросы. Такие дети легко осваиваются в новой обстановке, знакомятся с новыми людьми, часто имеют задатки лидера.

Иногда «говоруны» начинают говорить намного раньше, чем другие дети. Самое главное для них – это слышать правильную речь, всё остальное они «сделают» сами.

«Молчуны» склонны к созерцательности. Для них важна спокойная надёжная обстановка, в которой они могут неторопливо «созревать». Любая перемена требует от них времени для адаптации. «Молчунам» очень важно, чтобы их понимали.

Они могут заговорить поздно, но практически сразу чисто. Постарайтесь внимательнее реагировать на все вопросы малыша, поддерживайте с ним контакт, чтобы при необходимости вовремя помочь. В противном случае «молчун» может замкнуться в себе.

Однако если ваш «молчун» не заговорил к 2-3 годам, немедленно обращайтесь к специалисту. Логопед поставит точный диагноз: общее недоразвитие речи, алалия, аутизм и т.д. Родителей чаще пугают эти непонятные для них слова. Что же они обозначают?

Дислалия.

Один из самых распространённых дефектов речи. Если у ребёнка хороший слух, достаточный запас слов, если он правильно строит предложения и согласовывает в них слова, если его речь чёткая, несмазанная, но имеет дефектное произношение звуков такое нарушение речи называется дислалией.

По количеству нарушенных звуков дислалия делится на простую и сложную.

К простым относятся нарушения, при которых дефектно произносятся один звук (например, р) или группа однородных по артикуляции (произношению) звуков (например, свистящие с, з, ц).

Если нарушено произношение звуков разных групп (например, свистящих и шипящих ш, ж, ч, ц) – это сложная дислалия.

Дизартрия.

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной работой нервов, обеспечивающих связь речевого аппарата с центральной нервной системой, то есть недостаточной иннервацией.

При дизартрии страдают практически все группы звуков, а не произношение отдельных звуков, как при дислалии. Речь у такого ребёнка характеризуется нечётким, смазанным звукопроизношением, также наблюдается нарушение голосообразования и изменения темпа речи, ритма и интонации. Тяжёлое нарушение речи и общей моторики задерживает психическое и эмоционально-волевое развитие ребёнка.

Выделяют так называемую стёртую форму дизартрии. Дети  со стёртыми формами дизартрии не отличаются резко от сверстников. Однако при исправлении дефектов произношения  логопеды встречаются с большими трудностями.

Ринолалия.

Ринолалия – это нарушение тембра голоса (он приобретает носовой оттенок) и звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата.

Ринолалия бывает открытая и закрытая. При открытой ринолалии струя воздуха во время речи проходит через нос, а не через рот. Это бывает при расщеплении твёрдого и мягкого нёба (так называемая в народе «волчья пасть»), травме ротовой и носовой полости, параличе мягкого нёба.

При закрытой ринолалии закрыт проход воздуха в нос. Причиной её бывают разращения в носу, в том числе аденоиды, полипы, искривления носового хода.

Заикание.

Заикание – это нарушение темпа, ритма, плавности речи, вызываемое судорогами мышц речевого аппарата. При заикании в речи наблюдают вынужденные остановки или повторения отдельных звуков и слогов.

Возникает заикание в возрасте от 2 до 5 лет.

Будьте внимательны! Не пропустите первые признаки заикания. Сразу же обращайтесь к специалисту, если ваш малыш:

 • употребляет перед отдельными словами лишние звуки (а, и);
 • повторяет первые слоги или слова в начале фразы;
 • делает вынужденные остановки в середине слова в начале фразы;
 • затрудняется перед началом речи.

Профилактика заикания.

 • Речь окружающих должна быть не торопливой, плавной, правильной и отчётливой. Следует ограничить малыша от контактов с заикающимися.
 • Отрицательно сказывается на состоянии речи ребёнка неблагоприятная обстановка в семье, скандалы и конфликты.
 • Следите за ребёнком! Избегайте психических и физических травм (особенно головы).
 • Нельзя перегружать ребёнка информацией: читать много книг, не соответствующих возрасту, разрешать часто и долго смотреть телевизионные передачи. Умеренно посещайте театр и цирк, не перегружая ребёнка избыточными впечатлениями. Особенно вредная такая нагрузка в период выздоровления после перенесённого заболевания.
 • Не пытайтесь сделать из ребёнка вундеркинда! Не опережайте его развитие!
 • Не читайте страшные сказки на ночь! Не запугивайте ребёнка Бабой-Ягой, лешим и другими сказочными персонажами.
 • Не наказывайте ребёнка чрезмерно строго, не бейте, не оставляйте в виде наказания в тёмном помещении! Если малыш провинился, можно заставить его посидеть спокойно на стуле, лишить лакомства или участия в любимой игре.

Алалия.

Алалия – полное или частичное отсутствие речи у детей (до 3 – 5 лет) при хорошем физическом слухе, обусловленное недоразвитием или поражением речевых областей в левом полушарии коры головного мозга, наступившем во внутриутробном или раннем развитии ребёнка.

Существует два вида подобного нарушения: моторная алалия и сенсорная. При моторной алалии ребёнок понимает обращённую к нему речь, но не умеет её воспроизводить.

При сенсорной алалии главным в структуре дефекта является нарушение восприятия и понимания чужой речи. У детей с сенсорной алалией наблюдается явление эхолалии – автоматического повторения чужих слов. Вместо ответа на вопрос ребёнок повторяет сам вопрос.

Будьте внимательны! Немедленно обращайтесь к специалисту, если ваш малыш:

 • не реагирует на обращённую к нему речь, даже если его называют по имени, но замечает другие, даже очень тихие звуки;
 • в отличие от слабослышащего ребёнка не прислушивается, не пытается понять сказанное по губам, не прибегает к мимике и жестам для выражения своих мыслей.

Мутизм.

Мутизм – прекращение речевого общения с окружающими вследствие психической травмы. Такой диагноз ставится малышу, который вполне может и умеет говорить и тем не менее молчит.

Мутизм встречается общий, при котором от ребёнка нельзя добиться ни слова, и избирательный, когда малыш отказывается разговаривать в знак протеста в каком-нибудь определённом месте (например, в детском саду) или с определённым человеком.

Избирательный мутизм чаще всего проходит без лечения. Надо только понять, почему замолчал ребёнок. Лучшие средства – нежность и доброта. Конечно в каждом случае нужна консультация специалиста.

Детский аутизм.

Детский аутизм – болезненное состояние психики, при котором ребёнок полностью уходит в свои переживания, отстраняясь от внешнего мира. У такого ребёнка отсутствуют элементарные бытовые навыки: он не умеет самостоятельно есть, умываться, одеваться и, конечно же, молчит.

Данное заболевание возникает преимущественно у мальчиков в возрасте 1,5 – 2 лет.

Будьте внимательны! У детей страдающих аутизмом есть несколько отличительных особенностей:

 • они легко возбудимы, порой агрессивны;
 • разыгравшись, часами могут бегать по одному и тому же маршруту: от двери до стола, от стола на диван, с дивана к двери;
 • иногда ребёнок предпочитает определённый вид продуктов, что совершенно не связано с его вкусовыми качествами (йогурт с этикеткой определённого цвета) и отказывается от любой другой предложенной пищи;
 • с первых месяцев жизни малыш избегает взаимодействия со взрослыми: не приближается к матери, не протягивает призывно ручки;
 • для таких детей характерно чувство опасности. Их страхи порой неоправданны: малыш может бояться настольной лампы или чёрных ботинок. При этом совершенно не страшится ни высоты, ни собак.

Общее недоразвитие речи.

Общее недоразвитие речи (ОНР) – системное нарушение речевой сферы (звуковой стороны речи, фонематических процессов, лексики, грамматического строя речи) у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом. У детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и различение звуков, словарный запас отстаёт от нормы, страдают словообразование и словоизменение, связная речь не развита.

Выделяют три уровня ОНР у детей.

1-й уровень ОНР – характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием лишь её элементов (так называемые «безречевые дети»).

Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа звукоподражающих и звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами: «ту-ту» – поезд, «ляля» – кукла. Значительная ограниченность активного словаря проявляется в том, что одним и тем же лепетным словом ребёнок обозначает несколько понятий: «биби» – машина, самолёт, пароход, грузовик.

Вместо названий действий дети часто употребляют названия предметов и наоборот: «туй» (стул) – сидеть; «пать» (спать) – кровать.

Фразовая речь отсутствует. Деть используют однословные слова – предложения: «Дай» означает «Дай куклу» или что-либо другое.

Звукопроизношение характеризуется смазанностью, невозможностью произношения многих звуков.

Слоговая структура сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2 –сложные слова. Сложная слоговая структура сокращается: «аба» – собака, «алет» – самолёт.

2-уровень ОНР – дети используют более развёрнутые речевые средства. Однако недоразвитие речи выражено ещё очень резко. В материнстве этот уровень характеризуется как «начатки общеупотребительной речи».

В речи детей появляется довольное большое количество слов (существительных, глаголов, прилагательных, некоторые числительные и наречия, предлоги). Но используемые слова достаточно искажены («лябоко» – яблоко, «обуйчик» – огурчик).

Отличительной чертой является присутствие в речи детей двух, трёхсловной фразы («Кадас ледит аепка» – Карандаш лежит в коробке). Однако связи между словами предложения ещё грамматически не оформлены, что проявляется в большом количестве аграмматизмов.

Предлоги чаще всего опускаются, но иногда появляются простые и лепетные варианты («Ника ези а той» – Книга лежит на столе).

В речи детей нарушается согласование глагола и существительного («мачик сидят» – мальчик сидит, «иса безал» – лиса бежала), прилагательного с существительным («касный зезда» – красная звезда). Формы существительных, прилагательных и глаголов среднего рода отсутствуют или искажаются. Словообразование на этой ступени речевого недоразвития отсутствуют.

Звукопроизношение грубо нарушено. Может страдать произношение и различение до 16 – 20 звуков.

Слоговая структура слов в речи детей так же нарушена. Трудности встречаются в словах, состоящих из двух – трёх и более слогов. Дети нарушают их последовательность, переставляют, опускают, добавляют слоги («вимедь» – медведь, «лисепед – велосипед»).

Рассказ по картинке или серии сюжетных картинок, который характеризует состояние связной речи, строится примитивно. Чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и предметов.

3-й уровень ОНР – характеризуется развёрнутой разговорной фразой, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Имеющиеся нарушения речи детей касаются в основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. Порой только с помощью специальных тестов можно определить отклонение в речевом развитии ребёнка.

Такие дети пользуются в основном простыми предложениями, а так же некоторыми видами сложных. При этом структура их может нарушаться: отсутствие главных или второстепенных членов предложения («Папа забивает картину» – Папа прибивает гвоздь для картины).

Для этого уровня ОНР характерно значительно меньшее количество ошибок, связанных с изменением слов по родам, числам, падежам, лицам и т.п. Но они всё же есть: неправильно употребляются формы множественного числа существительных («вёдры» – вёдра, «ухи» – уши), смешиваются падежные окончания существительных мужского и женского рода («лежит тапка»), неправильно согласуются существительные с прилагательными («красная солнце»), числительные с существительными («пять ёлки») и др.

По-прежнему недостаточно понимание и употребление сложных предметов, которые упрощаются: например, предлог из-за употребляется как из («из стола» вместо «из-за стола»). Словарный запас на первый взгляд кажется достаточным, но при обследовании может выясниться незнание таких частей тела, как локоть, веки, переносица; лексических значений слов «озеро», «ручей», «бретельки».

Нередки ошибки в словообразовании. Ребёнок неправильно образует уменьшительно-ласкательные формы существительных («стулик» – стульчик), относительные прилагательные («кожевый» – кожаный, «деевевая» – деревянная), притяжательные прилагательные («медведим хвост» – медвежий хвост), глаголы с приставками («зашивает пуговицу» – пришивает пуговицу).

Звуковая сторона речи детей существенно лучше по сравнению с предыдущими уровнями ОНР. Остаются лишь нарушения некоторых сложных звуков (например, р и л). Слоговая структура слова воспроизводится правильно, кроме сложного слогового состава: «аквария» – аквариум, «милицианер» – милиционер.

При пересказе (связанная речь) дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета, обеднять содержание.

Страдают звуковой анализ и синтез. Ребёнок с трудом выделяет первый и последний звук в слове, подбирает картинки на заданный звук. Это впоследствии будет служить препятствием для овладения грамотой.

 1. Е.Н. Краузе «Логопедия», Санкт-Петербург, КОРОНА, 2006 г.
 2. Т.Б. Филичаева, Н.Н. Чевелева, Г.В. Чиркина «Основы логопедии», Москва, «Просвещение», 1989 г.

Материал подготовлен с использованием  сайта https://mdou131.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/konsultatsii_logopeda/osnovnie_vidi_rechevih_narusheniy.html

 

свернуть

Аутизм: что могут сделать родители, чтобы помочь своему ребенку?

Первые 2-3 года особенно сложны для пары, у которой родился первенец. Молодые мама и папа еще учатся быть родителями, и понять, что развитие их ребенка отличается от других – довольно трудно. Еще сложнее признать, что у твоего малыша может быть психическое отклонение. Как распознать заболевание и на что стоит обратить внимание родителям?
развернуть

Что такое аутизм? С этим заболеванием рождаются или это приобретенное состояние в среде, в которой растет ребенок?

Детский аутизм — это врожденное заболевание. Факт его возникновения не может быть следствием таких внешних причин, как, например, социальный или культурный уровень семьи. Решающую роль играет биологический фактор, который определяет рождение такого ребенка. Конечно, есть внешние обстоятельства, которые при прочих равных условиях провоцируют появление симптомов этого расстройства — тяжелая вирусная инфекция, в некоторых   случаях даже резкая смена семейной обстановки, например, внезапная разлука с матерью, госпитализация ребенка в больницу и другое. Часто ребенок-аутист – первенец в семье, и родители еще не знают, как должен развиваться ребенок. Впоследствии они вспоминают, что не раз задумывались над тем, почему их ребенок развивался не как другие дети, но все же серьезных отклонений не подозревали в развитии. А уж аутизм это или какое-то другое заболевание – это должен решать врач.   

Как родители могут определить, что их ребенок страдает данным заболеванием? 

К сожалению, часто родители не сразу обращают внимание на нетипичное, нехарактерное для возраста поведение своего ребенка. Это обстоятельство породило некие мифы, что аутизм может возникнуть при неправильном воспитательном подходе родителей или после некоторых медицинских вмешательств, в том числе после профилактических прививок. В это верить нельзя, поскольку детский аутизм проходит в своем развитии и латентную фазу, когда его симптомы практически незаметны, но это не означает, что его не было с рождения. Однако необходимо знать так называемые «красные флажки аутизма», при проявлении которых стоит обратиться к специалисту. К ним относятся:

- ребенок не пользуется указательным жестом,

- не смотрит в глаза, не улыбается в ответ на улыбку,

- не реагирует на свое имя или на просьбы, обращенные к нему,

- не слышит речи, не понимает, зачем к нему обращаются взрослые,

- не произносит фразу из 2-х слов к 2 годам,

- не пользуется игрушками по своему прямому назначению.

Часто у ребенка не развивается сюжетная игра. К примеру, машинка для мальчика – это не образ автомобиля, который он  видел на улице, а лишь колеса, которые можно крутить. С помощью игрушки ребенок не может воспроизвести увиденный в жизни сюжет. Точно так же для девочки кукла – не образ человечка, которого она может уложить спать или покормить, а индифферентный предмет с движущимися частями. Также стоит обратить внимание на то, как общается ребенок, может ли он выполнить простые указания взрослого, сконцентрировать внимание. Если родители замечают перечисленные особенности, то нужно обратиться к врачу.

Возможно ли вылечить аутизм или только довести адаптацию к жизни до определенного уровня? К какому врачу обращаться в таком случае?

Заподозрить аутизм может любой специалист. Предположим,  участковый педиатр предполагает у ребенка аутизм и советует родителям обратиться к психиатру. Однако, важно понимать, что окончательный диагноз может отличаться от изначально предполагаемого, и кроме детского аутизма в раннем возрасте есть еще другие психические расстройства.

Родители, столкнувшись с проблемой аутизма, должны понимать, что полностью излечить его невозможно, и придется принять то, что в течение всей жизни ребенок будет особенным, непохожим на всех других. Не было еще такого случая, чтобы тот самый классический аутизм заканчивался полной адаптацией в социуме, даже если ребенок на каком-то этапе смог овладеть профессией. Хоть и считается, что с возрастом диагноз «аутизм» ребенку пересматривать нельзя, но большинство собственно «аутистических» черт со временем самостоятельно исчезают.  И уже в 6-7 лет на первый план выходят другие проблемы, связанные с поведением, недоразвитием абстрактных понятий, недопониманием контекста общения, т. е. чисто интеллектуальные трудности. В дальнейшем родителям нужно будет адаптировать ребенка к жизни с тем, что есть, включая особенные требования к процессу обучения. Дома также следует соблюдать специальную систему правил, выработанную индивидуально для конкретного ребенка.

Как родители могут сами помочь ребенку справиться с аутизмом?

Самая главная, с нашей точки зрения, рекомендация – изначально понять возможности ребенка, не делать лишнего и не ставить слишком высокие задачи. Самый большой конфликт возникает именно тогда, когда родители сталкиваются с противоречием между реальными способностями ребенка и собственными амбициями в отношении него. И все отрицательное, что потом может происходить – протесты, непослушание, переживание разочарования и отчаяния, - все это происходит как раз из этого конфликта.

Главный принцип для родителей заключается в обретении чувства уверенности как воспитателя и избавление от излишнего чувства вины. Надо знать, что ребенок-аутист очень чувствителен к внутреннему состоянию родителей, легко реагирует на их тревогу, растерянность. Что касается психического развития, то следует быть готовым к тому, что для достижения успехов, даже небольших, потребуется  много  времени. Не бывает такого, чтобы ребенок заснул одним, а проснулся другим человеком.

Еще одна часто встречающаяся ошибка – это мнение, что самое главное для ребенка – научиться разговаривать. Это не так. Если речь не появляется самостоятельно – значит, тому есть объективные причины. Как только сформируются предпосылки к произнесению слов, ребенок начнет самостоятельно говорить без нашей помощи. Поэтому не стоит искусственно пытаться ускорить развитие такого ребенка.

Можно ли сказать, что современные устройства связи, компьютеры, гаджеты, мобильные телефоны могут  развить у ребенка аутизм?

И влияют ли они как-то на детей, у которых уже диагностировано данное заболевание? (Может ли современная техника помочь социализироваться или наоборот поспособствует тому, что ребенок все больше уходит в себя?)

При аутизме это ни польза, ни вред. Здесь не может быть универсальной рекомендации, все индивидуально. Маме важно понимать, готов ли ее ребенок сейчас к освоению социума или нужно еще подождать, впоследствии осторожно «прививая» его к жизни. Здесь поможет совет врача-дефектолога, психиатра. Правда, очень часто мамы таких детей ориентируются только на собственное мнение, не принимая чужой помощи. Такое случается, если их предали родственники, ушел отец, бабушки и дедушки не приняли ребенка, и мама остается один на один с проблемой.

Почему считается, что аутизм чаще встречается у мальчиков? И почему он им больше свойственен?

Действительно, это фундаментальный факт. И детский аутизм - это не единственный пример. Очень много психических расстройств чаще возникает именно у мальчиков. Почему так — сказать сложно. Существует много гипотез этому, но исчерпывающего объяснения пока не получено.

Может быть, есть какая-то взаимосвязь между состоянием матери во время беременности и выявленным впоследствии аутистическим расстройством ребенка? Возможно ли как-то предугадать рождение ребенка с аутизмом? Какие могут быть причины с медицинской точки зрения?

К сожалению, несмотря на то, что живем в XIX веке, никаких предпосылок, чтобы предугадать рождение такого ребенка нет. За исключением обследования амниотической жидкости на грубые генетические аномалии. Если таковая наблюдается, то можно с большой долей вероятности говорить о том, что здесь следует ожидать клиническую картину аутизма. Во всех остальных случаях что-либо прогнозировать трудно. Данных для этого нет.

Может ли ребенок-аутист учиться в обычной школе, или лучше отдать его в школу со специальным уклоном?

Есть инклюзивные виды образования, допускающие возможность обучения таких детей в массовой школе. Набирается группа из 3-4 таких детей, и большую часть времени они занимаются с отдельным педагогом. Периодически преподаватель избирательно водит по мере возможности таких детей на занятия к здоровым детям. Но необходимость таких классов надо рассматривать индивидуально. Принимать во внимание следует все возможные последствия. Например, на практике дети, страдающие аутизмом, бывают не очень соматически здоровы, им свойственен слабый иммунитет – это повышает у них риск заболеть респираторными и др. инфекционными заболеваниями, которые у детей с аутизмом обычно протекают в более тяжелой форме. Ведь даже в обычных условиях дети-аутисты болеют чаще остальных детей. Кроме того, обучение в массовой школе возможно при условии нахождения рядом специального помощника или тьютера, человека, который направляет ребенка в каждом конкретном случае и подсказывает, что ему делать. Часто такие дети, находясь на массовом обучении, не выполняют школьную программу, а только формально присутствуют на уроках. А вот что он в результате усвоит — это отдельный вопрос. Чаще – это своеобразная форма «ознакомления» с учебным материалом. И в этой ситуации мы не в праве требовать от ребенка освоения всей программы. Впрочем, не стоит забывать о том, что и традиционная дефектологическая помощь в условиях обычных коррекционных детских садов и школ обладает большими возможностями по части восполнения когнитивных дефицитов, и прохождение инклюзивного обучения все же не отменяет необходимости получения специализированных навыков с помощью рутинных методов коррекции.

С какими бы проблемами ни столкнулись родители на сложном пути воспитания, важно помнить, что при прохождении любого этапа взросления важна родительская любовь.

 

 

Информация подготовлена с использованием материалов сайта https://gpmu.org/news/news890

свернуть

Мама, тата, давайце размаўляць па-беларуску!

Вашай увазе прапануецца некалькі парад паступовага азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту з роднай мовай.
развернуть

     Па-першае, калі ваша дзіця наведвае дашкольную ўстанову, то вы павінны ведаць, што ў групах заняткі праводзяцца на беларускай мове.   З раніцы і да вечара дзеці чуюць беларускую мову ў садку і самі спрабуюць на ёй размаўляць. Акрамя таго, праводзяцца фальклорныя святы, напрыклад “Масленіца”, “Свята ўраджаю”, “Калядкі”, “Сустракаем вясну” і іншыя, на якіх дашкольнікаў знаёмяць з культурай беларускага народу, яго мовай, традыцыямі, абрадамі, рамёсламі. На гэтыя святы заўсёды запрашаюцца бацькі. Вось вам і першая ступень адукацыі маленькіх беларусаў.

А далей бацькам трэба развіваць дзіця самастойна ў сям’і. З чаго пачаць?    Пачніце з калыханак, чытання кніжак-малышак, прывітання на роднай мове.

Затым звярніцеся да збораў у садок у гульнёвай форме. “А давай апранацца па-беларуску!” – прапануйце малышу. І называйце яго адзенне: шкарпэткі, насоўка, кішэнька, каўнерык, гузікі, боцікі і г.д. Праз некалькі дзён ваша дзіця без памылак будзе знаходзіць адпаведную рэч, а потым і само назаве яе па-беларуску.

На кухні паклічце дачушку гатаваць разам ежу па-беларуску. Назвы  садавіны, агародніны, электрапрыбораў дзеці запомняць хутка і з задавальненнем будуць ужываць іх у размове з іншымі людзьмі.

  Тым часам, тата, займаючыся рамонтам кватэры, разам з сынам разбіраюцца, якія патрэбны цвікі, гаечныя ключы, дошкі, шпалеры і іншае.

Ідучы па вуліцы з маленькім грамадзянінам Беларусі, раскажыце яму аб помніках архітэктуры нашай вёскі, назавіце па-беларуску назвы крамаў, транспарту, дрэвы ў парку, хатніх і дзікіх жывёл.

Не трэба навязваць дзіцяці размову, калі яно змарылася, хоча адпачыць або пагуляць. Рухайцеся паступова, але ўпарта, і калі ваша дзіця пойдзе ў школу, вы ўбачыце, што нездарма бавілі з ім час, далучаючы яго да роднай мовы.

Лічыце, гэта займае шмат часу, ці патрабуе дадатковых ведаў? Не?

Тады, не адкладваючы на потым, бярэмся за работу і плённых Вам з дзецьмі размоў  па-беларуску!

 

 

 

свернуть

Игровые упражнения для развития речевого дыхания

Всем нам нравится мелодичная, плавная и красивая речь. Для ее формирования необходимо правильное речевое дыхание. Маленьким детям оно дается с трудом. Дыхательная мускулатура у них еще развита слабо. Малышам свойственна быстрая речь, проглатывания окончаний слов и искажение звуков. Помочь ребенку научиться произносить звуки правильно, регулировать громкость, делать паузы между предложениями помогут игры и упражнения на развитие речевого дыхания.
развернуть

О чем говорить с ребенком в семье. Диалог или монолог?

Уважаемые родители! Умеет ли ваш ребенок отвечать на вопросы своих сверстников, взрослых, обращаться с вопросами к ним? Умеет ли логично и последовательно рассказывать про свою деятельность, увиденное, услышанное, пережитое? Как развита у вашего ребенка фантазия? Составляет ли он сам рассказы, сказки? Все эти речевые навыки будут ему необходимы в школе.
развернуть

Устная речь человека существует в двух формах: диалогиче­ской и монологической.

Для диалога характерны короткие неполные предложения, реплики; их полному пониманию помогают мимика, жесты, интонация.

В устной разговорной речи собеседники выступают как рассказчики и слушатели.

Взрослый. Какое сейчас время года?

Ребенок. Весна.

Взрослый. Какие птицы прилетают к нам весной?

Ребенок. Весной из теплых стран прилетают грачи, сквор­цы, ласточки.

С детства ребенку необходимо общаться с людьми, делить­ся своими мыслями и переживаниями с близкими. В семье эту потребность можно удовлетворить через индивидуальные разговоры и беседы. Разговор взрослых с ребенком имеет особенное значение, так как влияет на его речевое и общее умственное развитие. Дети, с которыми родители много и вдумчиво беседуют, развиваются быстрее и говорят лучше, имеют правильную речь.

Взрослые в разговоре с ребенком выясняют, что интересует маленького человека, узнают про его досуг и друзей. Дети по­степенно привыкают к таким разговорам и в дальнейшем уже сами рассказывают про свои желания и интересы, жизнь в са­дике; у них не будет секретов от родителей. Ребенок очень чуткий и ранимый: насмешка, обидное слово — и он замыка­ется в себе, ни с кем не делится своими радостями и огорчени­ями или же предпочитает иногда говорить с отдельными чле­нами семьи (мамой, бабушкой).

Некоторые родители не разговаривают с ребенком на темы этикета и правил поведения, так как считают, что он еще мал и ничего не понимает. Напротив, ребенок улавли­вает и анализирует каждое слово! Дети, с которыми не об­щаются, молча играющие в куклы, машинки и другие иг­рушки, развиваются медленнее и становятся молчаливыми, замкнутыми.

Темы для индивидуальных бесед очень разнообразны. С детьми младшего возраста нужно разговаривать о понятных, доступных и близких вещах. С детьми постарше можно обсуждать режим дня, игрушки, одежду и обувь и т.д. Тема­тика бесед для детей 5—6 лет значительно расширяется: кос­мос, армия, транспорт, книжки и сказки.

Беседы должны проходить в непринужденной форме. Ре­бенок должен чувствовать, что взрослому интересно его слу­шать. Причем, рассказывая о своих дневных делах, он учится вспоминать, связывать предложения. В дальнейшем ребенок будет сам просить вас послушать про его дела.

Развитию диалогической речи способствует игра «Теле­фон». Можно использовать игрушечный телефон или вооб­ражаемый. Собеседником ребенка в этой игре выступает взрос­лый, который и предлагает тему диалога. Например, «Знаком­ство».

Ребенок. Добрый день, Татьяна Алексеевна.

Взрослый. Извините, с кем я разговариваю?

Ребенок. С вами разговаривает Оля.

Взрослый. Оля, мама дома?

Ребенок. Нет, мама еще не пришла с работы.

Диалогической речью дети овладевают примерно в 5 лет. На 6-м году жизни ее уже недостаточно, и ребенок сам стара­ется рассказывать сказки, передать содержание просмотрен­ных фильмов, т.е. пользуется монологической речью.

Монолог — речь одного человека, последовательное изло­жение мыслей, описание действий, связность рассказа.

Большинство детей на конец дошкольного возраста овладе­вают связной речью, умеют последовательно описать увиден­ное, пересказать содержание сказки, рассказа, кино. Но у не­которых детей речь отрывиста, с длинными паузами. В ней преобладают слова-заменители, перечисление предметов или действий, жесты, мимика, не хватает слов для передачи мыс­лей. До школы ребенок должен научиться описывать знако­мый предмет со всеми его признаками, качествами, уметь срав­нивать два-три предмета, самостоятельно рассказывать по кар­тинке, по серии картинок, рассказывать увиденное, пережитое (как отдыхал, что видел в цирке, в лесу...), придумывать сказки на заданную тему.

Для описания нужно подобрать известные ребенку пред­меты, игрушки, картинки: мишутка, кукла, машинка, тарелка. Например: «Это кукла. Она пластмассовая. Куклу звать Аленкой. У Алены голубые глаза, белые волосы, красные щечки. Она улыбается. На ней платье красного цвета в белую полос­ку. На ногах белые носочки и коричневые туфли. На голове белый бант. С куклой дети играют, кладут ее спать, кормят, одевают».

Потом берется другой предмет. Взрослый напоминает, в какой последовательности следует рассказывать, спрашивая: «Как называется предмет?», «Из чего сделан?», «Для чего ну­жен?»

Примеры вопросов по темам отражены в ваших тетрадях домашних заданий.

После 6 лет необходимо научить ребенка сравнивать и сопо­ставлять два, а потом и три предмета или картинки во время их описания. Можно предложить такие группы предметов и картинок: огурец, помидор, морковь; кошка, собака и др. При этом рекомендуется помогать ребенку вопросами.

Ребенок старшего дошкольного возраста должен самосто­ятельно составлять загадки-описания о предметах. При этом инициатива принадлежит родителям. Вы предлагаете ребен­ку отгадать, какой предмет задумали, а затем просите его сде­лать то же: «Он деревянный, стоит посредине комнаты, имеет четыре ножки и квадратную доску. За ним обедают, пьют чай. Что это такое?» А теперь ты задумай любой предмет и все про него расскажи, а я буду отгадывать.

Можно предложить игру «Веселые путешественники». Ре­бенок представляет, что он летит на самолете, едет на поезде, плывет на теплоходе, идет пешком по стране: описывает вооб­ражаемые города, леса, горы, колхозные поля. Родители долж­ны отгадывать место «путешествия».

Как научить ребенка связному, последовательному расска­зу по картинкам? Если в семье нет сюжетных картинок, по­могут иллюстрации из художественных книг с рассказами и сказками. После приобретения новой книжки нужно снача­ла рассмотреть картинки. При просмотре спрашивать ребен­ка о том, что он видит. После просмотра следует составить рассказ по картинке.

Детям 6—7-летнего возраста необходимо предложить са­мостоятельно придумывать названия к иллюстрациям, а так­же составлять рассказы о том, что было до этого с героями, изображенными на картинке, и что будет потом (особенно про одного из героев или предмет) или рассказать от своего  лица.

Еще до школы рекомендуется научить ребенка составлять рассказы, сказки. Самый легкий вид такого творчества — составление рассказов по трем-четырем опорным словам. На­пример, со словами «зима», «дети», «зимние развлечения». «На­стала зима. Выпал пушистый снег. Дети тепло оделись и вышли на улицу. Мальчики катаются на коньках и на лыжах, девочки — на санках с высокой горы. Вот вышли Аленка и Дима, в руках у них лопатки. Они лепят снежную бабу. Весе­лые зимние развлечения у детей».

Можно предложить составить рассказ, начатый родителем, например: «Мальчик был в лесу, пас стадо коров. Вдруг он услышал, что где-то близко заревел медведь...»

Любимым жанром детей являются сказки, содержание которых они с большим удовольствием пересказывают, по-своему перестраивая начало и конец. Начало сказки може­те придумать вы, например: «В густом лесу жила зайчиха с маленьким зайчонком, который был непослушным. Ему хо­телось все сразу узнать. Как-то вышел он погулять, а зай­чиха и говорит: «Не ходи далеко, заблудишься». Не послу­шал зайчонок маму, увидел бабочку и побежал за ней в лес...»

Источник информации    http://www.google.com/url

 

свернуть

Как говорит ваш ребёнок

Каждый родитель задаётся вопросом: «А правильно ли говорит мой ребёнок?». Чтобы составить полное представление о речи ребёнка в целом, необходимо обратить внимание на следующие параметры:
развернуть
 • понимание речи;
 • оценка речи  по  звучанию  (звукопроизношение);
 • фонематический слух;
 • связная речь;
 • лексико-грамматический строй  речи;
 • состояние голоса;
 • темп речи.

Понимание  речи  включает  в  себя  понимание  инструкции,  которую  необходимо  выполнить  в  определённой  последовательности.  С  возрастом  в  задания  включаются  ответы  на  вопросы,  объяснение  наиболее  часто  употребляемых  пословиц.

Связная  речь  подразумевает  составление  рассказа  по  серии  картинок,  либо  по  сюжетной  картинке.  Здесь  же  ребёнок  должен  безошибочно  повторить  предложение,  состоящее  из  определённого  количества  слов.

Оценка  речи  по  звучанию  предполагает  определить  внятность  речи  ребёнка.

Фонематический  слух.  Оценивается  способность  к  отхлопыванию  ритмов,  правильность  произнесения  ряда  звуков  и  их  последовательности,  способность  производить  звуко-буквенный  анализ  слов  и  умение  по  звукам  составить  слово.

Лексико-грамматический  строй  речи.  Оценивается  способность  изменять  слова  по  родам,  числам,  падежам,  а  также  слоговая  структура  слова  (слово  должно  быть  произнесено  без  пропусков  букв,  слогов).

Состояние  голоса.  Обращается  внимание  на  звучность  и  способность  менять  интонацию  голоса.  Младшим  школьникам  предлагается  изменить  повествовательное  предложение  на  вопросительное  и  восклицательное  предложение. 

Темп  речи.  Говорит  ли  ребёнок  либо  слишком  медленно,  либо  слишком  быстро.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

Пальчыкавыя гульні

Пальчыкавыя гульні здаўна выкарыстоўваліся ў народнай педагогіцы. Нашы продкі разумелі, што рука дзіцяці з першых гадоў павінна прывучацца да працоўнай дзейнасці. У той самы час традыцыйныя забаўлянкі, такія, як «Лады-лады-ладкі», «Сарока-варона» і іншыя, спрыялі развіццю сэнсарнага ўспрымання дзяцей, вучылі выконваць разнастайныя дробныя рухі, развівалі мозг.
развернуть

 

Паважаныя бацькі! Прапаную вам пальчыкавыя гульні на беларускай мове:

Лады, лады, ладкі,

Мы палолі градкі. (робіце рухі, нібыта вырываеце пустазелле)

Мы палолі самі

Вось гэтымі рукамі. (круціце рукамі)

 

На дзвярах вісіць замок (складаеце дзве далоні ў замок),

Хто яго адкрыць бы змог?

Мы замочак пакруцілі (круціце складзенымі рукамі),

Мы замочкам пастукалі (сасчэпленыя рукі стукаюцца адна аб адну)

Мы замочак пацягнулі (сасчэпленыя рукі цягнуцца ўбакі)

І замочак адамкнулі (рукі расчапіць).

 

У кране чыстая вадзіца,

Мы пад кранам любім мыцца.

Мыем вушы, мыем ручкі,

Мыем носік, вочкі-сплюшкі,

Шчочкі мыем, шыю мыем (тут дадаем самі ўсё, што трэба)

Пахкім мылам, пахкім мылам.

 

Займальная гімнастыка

Раз, два, тры, чатыры, пяць!

Палічыце па парадку.

Раз, два, тры, чатыры, пяць!

Дружна зробім мы зарадку!

 

Пеўнік

Пеўнік раніцай прачнуўся, (далонь угару, указальны палец абапіраецца на вялікі, астатнія расстаўлены ўгару)

І да сонца павярнуўся. (пакруціць кісцю рукі ў розныя бакі)

Кукарэкнуў раз, два, тры! (разводзіць і зводзіць указальны і вялікі палец)

Ты сягоння не праспі.

 

Гульня “Замок”

На дзвярах вісіць замок. (дзеці складаюць свае ручкі ў замок)

Хто яго адкрыць бы змог? (паднімаюць “замок” угару, паказваюць)

Пакруцілі, пакруцілі (не расчапляючы рукі, дзеці круцяць іх спачатку ў адзін бок) Пакруцілі, пакруцілі (круцяць іх у іншы бок)

Пацягнулі (дзеці спрабуюць яго “адамкнуць” і цягнуць ручкі ў розныя бакі)

І адамкнулі (паднімаюць угару і паказваюць свае вольныя ручкі).

 

Ягадкі

З ранку ягадкі здымаю (прыпадыміце перад сабой руку так, каб паслабленая кісць апынулася на ўзроўні твару, а пальчыкі звісалі ўніз. Пальцамі другой рукі пагладжваеце кожны пальчык ад пачатку да самага кончыка, як быццам здымаючы з яго ўяўную ягадку).

І у кошык іх збіраю

На прыгорку, ля дарожкі, – (адну далоньку, складзеную лодачкай, накрыйце другой, таксама складзенай далонькай)

Не баяцца стомы ножкі. (тупаць ножкамі)

 

Гэты пальчык

(сагніце пальцы левай рукі ў кулачок, затым, слухаючы пацешку, па чарзе разгінайце іх, пачынаючы з вялікага пальца).

Гэты пальчык – дзядуля,

Гэты пальчык – бабуля,

Гэты пальчык – матуля,

Гэты пальчык – татачка,

Ну а гэты пальчык – я.

Вось і ўся мая сям’я!

 

Васьміног

(усімі пальчыкамі, апрача двух вялікіх, дзіця імітуе шчупальцы васьмінога).

Восем пальчыкаў для ног –

Атрымаўся васьміног.

Колькі ног у васьмінога?

Многа! Многа!

 

Адпачнём

Нашы пальчыкі прачнуліся,

Пацягнуліся, пацягнуліся…

Страпянуліся… (выконвайце ўсе гэтыя рухі).

Па далоньцы пабеглі, (па далоні адной рукі бегаюць пальцы іншай, потым наадварот). Пабеглі, пабеглі,

Пакланіліся (паўтарайце гэтыя рухі).

І стаміліся –

Селі адпачываць. (патрасіце пальцамі і апусціце рукі).

 

Размалёўка

А гусак усё гагоча,

Ускубнуць цябе ён хоча.

Сядзь за партаю ямчэй,

Размалюй яго хутчэй.

   Пальчыкавыя гульні ўяўляюць сабой каштоўны матэрыял для развіцця маўленчых здольнасцей дзіцяці. Яны ўдасканальваюць вуснае маўленне; праз выкарыстанне народных забаўлянак у якасці тэкстаў для пальчыкавых гульняў адбываецца далучэнне дзяцей да скарбаў народнай культуры, абуджаецца іх цікавасць да народнай творчасці.

Выкарыстаныя крыніцы:

veselka.by

 

свернуть

Картатэка дыдактычных гульняў па развіцці маўлення дашкольнікаў

Презентация "Праздники и развлечения: мы - разные, мы - вместе"